Vasa sjukvårdsdistrikt har tillsammans med Österbottens coronasamordningsgrupp har fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin. Befolkningen i Österbotten rekommenderas starkt till användning av ansiktsmask alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet.

Situationen med coronasmittläget (COVID 19) inom Vasa sjukvårdsdistrikts område har märkbart förvärrats under de senaste två veckorna. Mellan torsdag och fredag har det konstaterats totalt 13 nya smittfall.  Andelen positiva fall av coronasmitta är 1,3 procent av de prover som sammanlagt har tagits. Incidenstalet i Österbotten är nu 19.4, vilket påvisar att epidemin inom vårt område befinner sig i en upptrappningsfas.

Vasa sjukvårdsdistrikt har tillsammans med Österbottens coronasamordningsgrupp har idag fredag 2.10.2020 fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin.

Stark rekommendation: ansiktsmask ska alltid användas i offentliga utrymmen

Befolkningen i Österbotten rekommenderas starkt till användning av ansiktsmask alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet. Man rekommenderas undvika stora folksamlingar, och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.

Obs! Den starka rekommendationen om användning av ansiktsmask gäller även gymnasier, andra stadiets utbildningsenheter och högskolor, om ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 1-2 meter inte kan tryggas. Rekommendationen gäller i detta skede inte grundskolor.

Man bör alltid ha med sig ansiktsmask så att de lätt finns att tillgå om behov uppstår.

I första hand är det varje medborgares eget ansvar att skaffa ansiktsmask.(Edit: 16.10: Rekommendationen om ansiktsmask gäller nu alla läroinrättningar redan från årskurserna 7–9. Efter 16.10: I och med att den grundläggande utbildningen är avgiftsfri ska kommunerna dela ut masker till årskurserna 7-9. Dessutom ska kommunerna även dela ut masker till mindre bemedlade.) Kommunerna på området ordnar enligt egen praxis med utdelning av ansiktsmask till mindre bemedlade kommuninvånare.  

Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga

Det är viktigt att stanna hemma även om du bara får lindriga luftvägssymtom. Om du får symtom eller aningar som får dig att misstänka att du blivit smittad av coronaviruset så ska du först göra en bedömning av dina symtom på webbplatsen Omaolo.fi. På tjänstetid ska du vid behov ringa till din egen hälsostation och utanför tjänstetid till telefonnummer 116 117, där du blir upplyst om vad du ska göra. Nu när coronavirusepidemin kraftigt är på uppgång är det viktigt att följa anvisningarna ovan för att du vid behov snabbt ska få en tid till coronaprovtagning.

Rekommendationerna är i kraft från och med idag 2.10.2020 till och med 25.10.2020.  Situationen med coronavirusepidemin och de förebyggande åtgärderna följs upp nästa veckas tisdag 6.10.2020 på coronasamordningsgruppens möte.

 

 

26.10.2020 redaktion_toimitus