Efter onsdag morgon har man bekräftat två nya smittfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. De två smittade personerna studerar i Vasa. Smittkällan har inte kunnat identifieras i någotdera fall.

Den ena studeranden deltog i ett studentevenemang i slutet av föregående vecka och besökte flera ställen i Vasa, där hen exponerat andra för smittan. Läs Vasa stads nyhet i frågan 30.9.2020.  Hen fick symtom i ett annat sjukvårdsdistrikt där hen sökte sig till en coronaprovtagning. Hen bekräftades vara coronapositiv och sattes i hemisolering i det andra sjukvårdsdistriktet. Under sin vistelse i Vasa var studeranden ändå smittbärande, varför hen eventuellt utsatt dem som hen varit i närkontakt med för coronaviruset.

Den andra studeranden som nu bekräftats ha infekterats av coronaviruset deltog i en kvällssitts för studenter på onsdagen den 23 september i Vasa. Hen fick symtom i slutet av veckan och sökte sig till en coronaprovtagning. Personen är isolerad hemma i Vasa. Eventuella exponerade utreds som bäst.

De båda smittade studerandena mår bra.

I ingetdera fallet kan smittkedjan identifieras, varför smittkällan heller inte kan bekräftas med säkerhet.

01.10.2020 redaktion_toimitus