Coronaviruset sprider sig alltjämt i Österbotten. Under veckoslutets tre dagar uppdagades 71 nya positiva fall, varav nästan två tredjedelar i Vasa. Fall dyker emellertid också upp på andra ställen i Österbotten. Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen och beslöt förlänga de rekommendationer som redan gäller i området. I enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar gruppen att vintersemestern tillbringas utomhus och i sällskap av de närmsta.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen 16 februari och beslöt förlänga de rekommendationer som redan gäller i området. Gruppen gav inga nya rekommendationer. Som stöd för planeringen av stundande vintersemestrar lyfte gruppen fram Institutet för hälsa och välfärds anvisningar, som det nu i Österbottens oroande coronaläge finns särskilda skäl att följa.

Uteliv i naturen en trygg semester

Risken att få coronaviruset utomhus är liten, men då ska säkerhetsavstånden hållas. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vintersemesterfirare är ute och rör på sig med de närmsta och undviker folkmassor. Njut av utelivet, skidspåren, skogen och pulkabackarna på vintersemestern, det är tryggast. Om du får coronavirussymtom bör du inte åka och fira semester alls. I så fall ska du direkt kontakta coronaprovtagningen och hållas i frivillig karantän i väntan på resultatet.

Om planen är att resa inom Finland är det viktigt att följa med hur epidemiläget utvecklas, undvika folkmassor, hålla över två meters säkerhetsavstånd till andra människor, också utomhus, ha god handhygien samt använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen. Det är tryggast att ta sig runt med egen bil. Ställen där risken för exponering är extra hög är exempelvis nattklubbar och barer, där det är svårt att hålla avstånd. Smittorisken blir avsevärt lägre om man tillbringar tiden med den egna familjen, exempelvis på stugan.

Kohortavdelning har öppnats på Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus har uppdaterat sin pandemiplan den gångna veckan. Kohortavdelningen, det vill säga avdelningen för patienter som får sjukhusvård för coronaviruset, öppnades den 15 februari. Sjukhusets jouravdelning, som hittills tagit emot och vårdat coronaviruspatienter, fungerar som kohortavdelning. I den tidigare planen hade kohortavdelningen planerats inhysas i sjukhusets S-byggnad.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 23 februari eller vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1 891 (tisdag 16.2)

Incidensen i regionen (14 dygn): 138 (tisdag 16.2)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 7,12 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, (VSVD), ordförande; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa stad; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, Regionförvaltningsverket; Timo Saari NTM; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tia Väisänen, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig; Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (covid-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

16.02.2021 redaktion_toimitus