Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikts område hittas nu på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi dagligen att uppdatera antalet smittfall cirka klockan 11 på samma ställe på vår webbplats - om det skett en ändring i antalet.

Sjukvårdsdistriktens information om smittfallen får inte äventyra patienternas integritetsskydd. Avvikelser från denna kommunikationslinje kan göras endast om det är nödvändigt för att skydda befolkningen eller på grund av andra vägande skäl. På riksnivå är det THL som informerar om antalet patienter som är i sjukhusvård eller intensivvård.

24.03.2020 Redaktion_Toimitus