Virusläget är fortfarande lugnt i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 14 nya fall i regionen. På onsdagen den 5 maj var incidensen i regionen 16. Resenärer som anländer från Indien och dess närområden till Finland väcker ändå viss oro, eftersom en del har konstaterats ha insjuknat i corona först i samband med tester som genomförts i Österbotten.

Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagen den 4 maj är bekymrad för hur bristfälligt resenärer som anländer till landet blir testade på flygfälten i Finland. Gruppen är särskilt bekymrad för att den virusvariant som härstammar från Indien ska spridas men också för att de resenärer som anlänt till Finland ska föra smittan vidare ovetandes om de inte har testats på flygfältet vid ankomsten till landet.

Enligt den gällande principen borde alla som anländer till landet testas, men en del resenärer har ett intyg om ett negativt testresultat och behöver då inte testas på nytt i Finland.

Denna praxis väcker oro, varför Österbottens coronasamordningsgrupp skickade ett kraftigt önskemål till Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt social- och hälsovårdsministeriet (SHM) om att praxisen gällande testningen vid ankomsten till Finland borde förtydligas. Gruppen anser att coronatest borde vara obligatoriska för åtminstone de resenärer som anländer från länder där det förekommer virusvarianter. Med hjälp av en dylik testningspraxis kunde man förhindra att denna variant sprider sig till Finland.

Även om coronaläget i Österbotten varit lugnt i redan två veckor så finns det ett klart samband mellan de senaste veckornas smittfall och utlandet. Under de senaste veckorna har över hälften av smittfallen bekräftats härstamma från utlandet. En del av smittfallen härstammar också från andra delar i Finland. Smittfallen kan fortfarande ändå spåras väl i regionen. Åttio procent av smittfallen har kunnat spåras.

Österbotten befinner sig fortfarande på basnivån enligt den klassificering som används för att beskriva spridningen av coronaviruset.  Rekommendationerna och restriktionerna i regionen kvarstår därför utan några ändringar. Rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. Rekommendationerna ses över på gruppens nästa sammanträde som hålls på tisdagen den 11 maj.

Gratis och remisslös testning på Vasa universitets gård

För att minska den eventuella spridningen av viruset efter valborgsfirandet och resandet arrangerar man coronaprovtagning med låg tröskel på Vasa universitets parkeringsplats på Wolffskavägen 34.  

På torsdagen den 6 maj och fredagen den 7 maj kan man mellan klockan 9.00 och 11.30 coronatesta sig gratis och utan remiss på universitetets campus. Även symtomfria kan testa sig. Provsvaret fås inom cirka två dygn.

Du kommer väl ihåg den tid som du fått för den andra coronavaccindosen!

Österbottens coronasamordningsgruppen påminner befolkningen i regionen om att den andra dosen av coronavaccinet bör tas på den angivna dagen. Den dos som reserverats och förberetts för vaccinationen måste tas inom en bestämd tid för att dosen inte ska behöva förkastas. Den givna vaccinationstiden kan annulleras eller flyttas bara av tvingande skäl.

Det skydd som vaccinet ger mot allvarliga former av coronasjukdomen ökar avsevärt i och med den andra vaccindosen. Trots det måste även de som vaccinerat sig komma ihåg att iaktta de redan bekanta skyddsåtgärderna, eftersom även vaccinerade personer kan insjukna och sprida sjukdomen.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 419 (onsdagen 5.5)

Incidensen i regionen (14 dygn): 16 (onsdagen 5.5)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,96 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 4.5.2021: 16 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Eero Poukka, THL, Hanna Auronen, NTM, Hanna Hattar, kommunikation VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.   

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

05.05.2021 redaktion_toimitus