En dag för patientens rättigheter 18.4 ordnas för första gången tillsammans med Vasa centralsjukhus, Vasanejdens föreningar samt Vasa stad. Anmäl dig senast 13.4.2018.

Tid: 18.4.2018 kl. 12–15.
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum D1
Anmälning senast 13.4.2018 lena.osterholm@vshp.fi eller tfn 06 213 4807.

Se program

10.04.2018 Redaktion_Toimitus