Kom ihåg att anmäla dig till dagen senast fredagen den 5.4.2019.

Välkommen med på vårt tillfälle som berör patientens rättigheter, rättighet till information och användningen av tjänsten KanTa! I tillfället deltar också experter och föreningar med intressanta föredrag.

Det avgiftsfria evenemanget ordnas i samarbete mellan Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Muskelhandikappförbundet och Österbottens Föreningar rf.

Anmälan behövs för kaffeserveringen.

 

Tid: 10.4.2019, kl. 11:30–15:00

Plats: Vasa centralsjukhus, auditoriet Grågås (Sandviksgatan 2 - 4, Y-huset, 3:e våning. Öppna kartan.)

 

Program

11:30

Välkommen - Tervetuloa 
Sari West, ordförande

11:35–12:15

Dina rättigheter som patient - Oikeutesi potilaana
Marjut Meltoranta, patientombudsman, Vasa centralsjukhus

Patientombudsmannen till din hjälp / Potilasasiamies apunasi
Marjo Puisto, patientombudsman, Vasa stad

Dina möjligheter att påverka i utmanande situationer - Vaikuttamiskeinosi haastavissa tilanteissa   
 Sari Mäkinen, patientumbudsman, Vasa centralsjukhus

12:15–12:45

Min erfarenhet - Minun kokemukseni
Tuija Östergård, erfarenhetsexpert

12:45-13:15

Kaffe

13:15–14:00

Patientens rättighet till information - Potilaan tiedonsaantioikeus
Tuija Viitala, datasekretesschef, dataskyddsansvarig Vasa centralsjukhus / tietosuojapäällikkö, tietosuojavastaava Vaasan keskussairaala

14:00–14:30

Kanta – information till patienten - Kanta –  tietoa potilaalle
Tarja Mäkitalo, tillämpningsexpert, 2M-IT / sovellusasiantuntija, 2M-IT

14:30–15:00

Föreningsarbetarens taltur - Yhdistystyöntekijän puheenvuoro 
Febe Mörk, distriktssekreterare / aluesihteeri, Vasa svenska synskadade
Britten Nylund, informatör / tiedottaja,  Vasa svenska synskadade

15:00

Dagen avslutas

 

Välkommen!

 

Tillfället är avgiftsfritt.

 

Anmäl dig senast den 5.4.2019 per e-post lena.osterholm@vshp.fi eller telefon 06 213 4807.

01.04.2019 Redaktion_Toimitus