Vi erbjuder medierna tillgång till ett urval bilder i Vasa centralsjukhus bildbank. Bilderna kan fritt användas av medierna i samband med ämnen som berör Vasa centralsjukhus. Då bilderna används ska källan nämnas: Vasa centralsjukhus bildbank.

Sjukskötare med patient i sängen.  Blodtrycks mätare.

Mottagnins lucka.  Sjukskötare och patient i väntrum i sjukhuset.

Patient med läkära som visar nånting från papper.  Patient i sängen. Sjukskötare håller patients hand.

Två kirurg i operationsalen.  Operationsal.  

Patient som har medicin i en kopp och sjukskötare.  Sjukskötare ger medicin till en patient.

Sjukskötare hjälper patient som ligger i sängen.  Sjukskötare hjälper patient at gå.

Ultraljud maskin.  Sjukskötare mäter blods syrehalt.

Operationssal och instrumenter.  Sjukskötare hjälper patient som ligger i sängen.

Marina Kinnunen

marina-kinnunen-web2.jpg 

marina-kinnunen-web1.jpg

 

05.11.2020 Redaktion_Toimitus