Under hjärt-lungräddningsveckan ordnas det övningar i hjärt-lung-räddning som är öppna för allmänheten och personalen men också annat som tangerar temat.

  • 8–12.5.2017

  • På mån-fre kl. 9-14 kan allmänheten öva sig i hjärt-lungräddning under handledning av intensivvårdsavdelningens MET-ansvariga och hjärt-lungräddningstutorer från Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola på de stationer som upprättats i Vasa centralsjukhus aula.


    Målet med veckan är att sprida rekommendationerna i hjärt-lung-räddning på Vasa centralsjukhus, men också att fästa uppmärksamheten vid identifiering och behandling av symtom som förutspår ett hjärtstillestånd, för att man ska kunna förhindra hjärtstillestånd.

Skolelever i regionen ges möjlighet att delta i utbildning om hjärt-lung-räddning.

  • Undervisningen i hjärt-lungräddning innefattar bl.a.
  • Hur livlöshet konstateras
  • Varför hjärt-lungräddning skall påbörjas omedelbart
  • Att ringa nödnumret 112, vad nödcentralsoperatören frågar och hurudana direktiv operatören ger.
  • Hur bröstkompressioner utförs
  • Övning i hjärt-lungräddning

Sjukskötarstuderande från Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola agerar som assistenter och informatörer under temaveckan. De kommer att ges utbildning i hjärt-lung-räddning under hela våren.

04.05.2017 VKSadmin