Under hjärt-lungräddningsveckan ordnas det övningar i hjärt-lung-räddning som är öppna för allmänheten och personalen men också annat som tangerar temat.

  • 8–12.5.2017
    Målet med veckan är att sprida rekommendationerna i hjärt-lung-räddning på Vasa centralsjukhus, men också att fästa uppmärksamheten vid identifiering och behandling av symtom som förutspår ett hjärtstillestånd, för att man ska kunna förhindra hjärtstillestånd.

Skolelever i regionen ges möjlighet att delta i utbildning om hjärt-lung-räddning.

Sjukskötarstuderande från Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola agerar som assistenter och informatörer under temaveckan. De kommer att ges utbildning i hjärt-lung-räddning under hela våren.

15.03.2017 VKSadmin