Under hjärt-lungräddningsveckan ordnas det seminarier för yrkespersoner, övningar i hjärt-lung-räddning som är öppna för allmänheten och personalen men också annat som tangerar temat.

  • 9–13.5.2016

  • Vasa centralsjukhus (måndag–torsdag) och på Variska skola (fredag)


Målet med veckan är att sprida de nya rekommendationerna i hjärt-lung-räddning på Vasa centralsjukhus, men också att fästa uppmärksamheten vid identifiering och behandling av symtom som förutspår ett hjärtstillestånd, för att man ska kunna förhindra hjärtstillestånd.

Skolelever i regionen ges möjlighet att delta i utbildning om hjärt-lung-räddning. Temaveckan kulminerar i ett stort evenemang som ordnas på Variska skola för elever i årskurs 9.

Sjukskötarstuderande från Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola agerar som assistenter och informatörer under temaveckan. De kommer att ges utbildning i hjärt-lung-räddning under hela våren.

15.08.2016 Tiina