Välkommen till invigningen av Vasa centralsjukhus OLKA®-punkt, som samtidigt fungerar som en lansering av en ny förenings- och volontärverksamhet på sjukhuset.  Du kan också komma och bekanta dig med patientföreningarna på huvudaulan!

Vasa centralsjukhus och Österbottens föreningar har förenat krafterna för att utbildade volontärer ska kunna erbjuda hjälp och stöd på OLKA-punkten vid Vasa centralsjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda både patienter och deras närstående rofyllda möten samt fungera som stöd i anpassningen till sjukdomen. Det här är ett treårigt samarbetsprojekt som lanserats i omfattande utsträckning på centralsjukhusen i Finland.

Du kan också komma och bekanta dig med patientföreningarna fr.om. kl 13 på huvudaulan!

Program to 24.10

Plats: Huvudaula (T-huset), Vasa centralsjukhus

 12.00 Invigning av OLKA-punkten: Välkomna till den officiella invigningen av Olka-verksamheten!

  • Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen klipper bandet
  • Tårt- och saftservering
  • Musikföreställningar, tal

 13.00–15.00 Patientföreningars representanter kan träffas i huvudentrén

Alla är välkomna!

Läs mera om OLKA-verksamheten och bli volontär.

18.10.2019 Redaktion_Toimitus