Vi har hand om sjukhusets interna och externa kommunikationstjänster samt betjänar medierna. Vi skapar, koordinerar och utvecklar innehåll för sjukhusets webbplats och våra kanaler i sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Twitter. Medierna betjänar vi bland annat i form av pressmeddelanden och infotillfällen. Vi ansvarar även för utgivningen av centralsjukhusets tidning Hembesöket. Sjukhusets tryckprodukter och grafiska material produceras hos oss.

Tidningen Hembesöket

Tidningen Hembesöket är Vasa centralsjukhus informationstidning som utkommer två gånger per år, på våren och hösten. Syftet med tidningen är att ge en mångsidig bild av vårt sjukhus via våra anställda och patienter. Tidningens upplaga är cirka 92 000 och den delas ut till alla hushåll i sjukvårdsdistriktets kommuner.

Läs Hembesket-tidningarna i digital form.

Sjukhusets webbplats

Kommunikationen ansvarar även för Vasa centralsjukhus webbplats som helhet. Varje enhet på sjukhuset har därtill en egen webbredaktör som ser till att de egna webbsidorna hålls à jour.

Om du upptäcker fel eller brister på vår webbplats får du gärna kontakta oss, så korrigerar vi dem så fort som möjligt. Även utvecklingsförslag mottas med tacksamhet.

Kommentarer och utvecklingsförslag kan ges med hjälp av vår responsblankett.

21.12.2020 redaktion_toimitus