Personalen på barnpolikliniken bemöter barnet men även föräldrarna på ett lugnt och fint sätt, fastän man som förälder känner sig orolig vet man att personalen gör sitt bästa för barnet och att barnet är i trygga händer. Även personalen på laboratoriet är otroligt duktiga att bemöta små patienter. Tacksam över bemötande och vård! -Maria

28.07.2021 Redaktion_Toimitus