Tidningen Hembesöket

Vasa centralsjukhus gör ett hembesök till alla hushåll i distriktet två gånger per år i form av tidningen Hembesöket. Hembesöket är sjukhusets informationstidning där läsarna får bekanta sig med sjukhuspersonalens arbete, patienternas vardag, vården och behandlingar samt aktuella händelser på sjukhuset. Tidningen utkommer på våren i maj och på hösten i november. Den första tidningen gavs ut år 2006.