Hembesöket 2/2015

Tidningens rubriker:

 • En dag möts vi igen
 • Ett vädigt liv ända till slutet
 • Nya U-byggnaden och i korthet
 • Ska du snart föda?
 • Från högsta topp till djupaste dal
 • Akutvård dör nöden ör som störst
 • Har du redan bekantat dig med patientdataarkivet?

Läs mer om vård i livets slutskede >>

 Hembesöket 1/2015

Tidningens rubriker:

 • Celiakier, glutensensitiv eller bara orolig i magen?
 • Nytt hem skräddarsytt för rehabilitering
 • ”Varför måste jag köa på samjouren?”
 • Ätstörning – älskad och hatad
 • Mänskligt bemötande grunden för god vård
 • Ska du snart föda?
19.11.2015 Heli Masa