Anu Silén plingar på dörren och öppnar vant ytterdörren.

– Vi är så pass bekanta att vi kan gå rakt in, säger hon.

Hos familjen Heidi Lindeman och Henrik Granroth är det full fart och alla vill vara hemma då sjuksköterskorna från hemsjukhuset för barn kommer på besök.

hemsjukhuset för barn, Wilhelm

Det är Wilhelm 3,5 år som ska få sin kateter sköljd och kateterns rot ska rengöras. Han sitter i sin mammas, Heidi Lindemans, famn i soffan med storasyster Ida, 7 år. Så länge den busiga treåringen hålls i famnen får barnsjukskötare Kirsi Frusti och Anu Silén jobba effektivt, tillsist är såret rengjort och en ny lapp sätts på det rengjorda området

Familjen får besök av hemsjukhuset två gånger per vecka och så har det varit de senaste två åren.  För då Wilhelm var 1 år och 9 månader konstaterades det att han har akut lymfatisk leukemi, ALL.

-   Vi hade tur då vi var så kort tid på avdelning, bara två veckor, men det var ju jätteskönt iallafall att få komma hem. Lite skrämmande till en början och därför har det varit bra att veta att man närsomhelst får ringa till hemsjukhuset, säger Heidi Lindeman.

Wilhelms leukemi är i remission och han åker på kontroller till Vasa centralsjukhus eller Åbo universitetscentralsjukhus varje månad.

Under dagens besök är det två barnsjukskötare på plats.
– Oftast kommer vi ensamma men ibland är vi två, och då kan den ena underhålla barnen om föräldrarna vill diskutera något om vården, säger Anu Silén.

 

Korta besök kan skötas hemma

I september firar hemsjukhuset för barn 10 år. Grundidén med hemsjukhuset var att förkorta, speciellt långtidssjuka barns, tid på avdelning. Genom hemsjukhuset kan till exempel sårvård, blodprov, kateterbyte utföras i hemmet och barnet behöver bara åka in till avdelningen för större kontroller. Det är alltid familjens val att åka hem från avdelning och istället använda hemsjukhuset.

–   De är verkligen oersättliga! De reagerar snabbt och ringer till läkaren om något är konstigt. Det underlättar också mycket för oss då vi får vara hemma, säger Heidi Lindeman.

Nattetid kan familjer som vårdas av hemsjukhuset ringa till barnavdelningen för att få råd och familjen får alltid åka in till avdelningen om det behövs.

 

Ville förkorta barnens tid på avdelning

Kirsi Frusti och Marjo Kuusisto var med och startade hemsjukhuset för barn för 10 år sedan.

–   Vi hade en pojke som varit på barnavdelningen i över ett år och då började avdelningssköterskan fundera om det fanns något annat alternativ för honom. Då började vi åka hem till honom och ge honom vård där, säger Kirsi Frusti

Redan 2005 gjordes ett pilotprojekt där man besökte kunder på morgonen och dagtid. Då jobbade personalen samtidigt på sin vanliga avdelning. Efter pilotprojektet gick man 2007 vidare och utökade verksamheten så personalen endast jobbade på hemsjukvården och i skift. Vasa centralsjukhus var det tredje sjukhuset i Finland som startade hemsjukvård för barn.

Hos hemsjukhuset för barn vårdas prematurer upp till 16-åringar. Främst är det långtidssjuka barn, cancerpatienter och barn med infektioner. Barnsjukskötarna kan också åka hem till familjer med prematurer och utföra olika kontroller och stödja mammor och nyfödda med den tidiga anknytningen.

De har också sömn- och matskola.

–   Matskolan är för barn i ett- till treårsåldern. Sömnskolan kan påbörjas på avdelningen om man behöver vila upp sig lite eller i hemmet, säger Fursti.

Barnsjukskötarnas besök görs mellan klockan 8 och 20 på vardagar och helger mellan klockan 8 och 16.

–  Besöken till familjen schemaläggs men, man kan inte på samma sätt som på avdelning, planera in att ett vårdbesök tar 15 min och så kommer man in, utför vården och åker vidare. Ibland behöver man kanske prata med barnet om något annat en liten stund före man kan fokusera på själva åtgärden, berättar sjukskötarna.

 

Frihet med ansvar

I dag leds arbetet av ansvarig läkare Johanna Uunila, och sjukskötarna Kirsi Frustit, Anu Silén och Marjo Kuusisto utför hembesöken. Det är fritt och ansvarsfullt arbete.

Hemsjukhuset för barn,

(Anu Silén, Kirsi Frusti, Marjo Kuusisto)

–  När man besöker familjen får också hela familjen komma i fokus, vi vill se dem alla, säger Anu Silén.

Eftersom de är så få lär de också känna ”sina egna” kunder väldigt bra och märker snabbt om det skett förändringar.

Hemsjukhuset för barn åker i en 50 km radie runt Vasa men ibland har det också kört längre vid enskilda fall. För familjerna blir det ingen extra kostnad att använda sig av hemsjukhuset för barn. Kommunerna står för kostnaden och så fungerar det hos alla kommuner runt om i Finland som har ett hemsjukhus för barn.  

Mera information och kontaktuppgifter finns på Barnpoliklinikens sida (de svenskpråkiga sidorna är under arbete)

04.12.2017 Redaktion_Toimitus