Hembesöket nr 2/2019

Läs den nyaste tidningen i digital form

Temaområden i tidningen

 • Ledare: En ljus framtid
 • Aktuellt
 • Vårt team: Från tillfälligheter till kärlek
 • Patientberättelse: En rädsla, som kan bemästras
 • Sjukhuset: Ledare för livsviktiga beslut
 • I goda händer: Redo för nya tidens operationer
 • I goda händer: Hemlinjens agenter betar av köerna
 • Sjukhuset: När körrätten dras in
 • Läsartävling

Hembesöket nr 1/2019

Temaområden i tidningen

 • Ledare: Lycka är en smidig vardag
 • Sjukhuset: När man behöver stöd i frågor om näringsintag
 • Kolumn: Smidig och individuell rehabilitering utan gränser
 • Sjukhuset: I kinestetiken bemöts patienten varsamt
 • Sjukhusliv: Problemlösare
 • Patientberättelse: Elias, det lyckligaste barnet i världen
 • Sjukhuset: Kommunernas kumpan
 • I goda händer: Krävande rehabilitering utmanar hjärnan och extremiteterna
 • I korthet: 
  Får du ditt kallelsebrev elektroniskt eller per post?
  Vet du vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter du kan se på Mina Kantasidor?

 

Läs tidningen i digital form

 

26.08.2021 redaktion_toimitus