Hembesöket nr 2/2019

Läs den nyaste tidningen i digital form

Temaområden i tidningen

  • Ledare: En ljus framtid
  • Aktuellt
  • Vårt team: Från tillfälligheter till kärlek
  • Patientberättelse: En rädsla, som kan bemästras
  • Sjukhuset: Ledare för livsviktiga beslut
  • I goda händer: Redo för nya tidens operationer
  • I goda händer: Hemlinjens agenter betar av köerna
  • Sjukhuset: När körrätten dras in
  • Läsartävling

Hembesöket nr 1/2019

Temaområden i tidningen

 

Läs tidningen i digital form

 

25.02.2020 Redaktion_Toimitus