Neurologiska sjukdomar och lungsjukdomar har mycket gemensamt. Till exempel den muskelförtvinande sjukdomen ALS är en neurologisk sjukdom, som i ett framskridet stadium leder till andningssvårigheter. Sömnapné, dvs. andningsuppehåll under sömnen, ökar däremot risken för störningar i hjärncirkulationen.

Läs hela webbartikeln:

Broncoscopi och injektioner med botulinumtoxin

07.06.2021 Redaktion_Toimitus