Början på det här året var samtidigt början på det sista verksamhetsåret för Vasa sjukvårdsdistrikt. De senaste åren har varit händelserika, eftersom de största projekten under distriktets hela historia har pågått samtidigt. I fjol fick vi ägarkommunernas beslut om genomförande av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten på frivillig basis. Då grundades Österbottens välfärdsområde. Den helt nya organisationen kommer från och med år 2022 att tillhandahålla den primärvård, socialvård och specialiserade sjukvård som ordnas i regionen. Samtidigt pågår den genom tiderna största anskaffningen av patient- och klientdatasystem, och den största nybyggnationen som har gjorts i distriktets historia.

Läs hela webbartikeln:

Vasa sjukvårdsdistrikt går till historien

07.06.2021 Redaktion_Toimitus