Invånarna i vår region kanske undrar vad samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet den 1 januari 2022 egentligen kommer att innebära för var och en. Hur förändras tjänsterna? I korthet skulle jag vilja svara att förhoppningen är att tjänsterna ska bli ännu bättre än tidigare. I egenskap av stor organisation har vi goda möjligheter att utveckla verksamheten och till exempel ta i bruk nya digitala redskap.

Läs hela webbartikeln:

Österbottens egen vårdreform blir verklighet år 2022

03.12.2020 Redaktion_Toimitus