PET-CT-apparaten anlände till Vasa i december 2018, efter en insamlingskampanj som överträffade alla förväntningar och entusiastiska medierapporteringar. I fjol undersöktes 350 patienter med apparaten. I år torde antalet undersökningar redan bli det dubbla. Men vad är det egentligen som händer vid undersökningen?

Webbartikel: Modern röntgenapparat avslöjar avvikelser i ämnesomsättningen

17.07.2020 Redaktion_Toimitus