Funktioner

Webbplatsen innehåller följande funktioner:

Sökning 

På vår webbplats har du tillgång till tre olika sökfunktioner. Den allmänna sökfunktionen som hittas i det högra övre hörnet på varje sida kan användas för att söka bland allt det material som finns på webbtjänsten. Det första sökfältet på startsidan är till för att söka kontaktuppgifter. Sökfältet kan också användas till att söka bland det material som innehåller information om sjukdomar, behandlingar, undersökningar och hemvård. Även den allmänna sökfunktionen kan användas till att söka kontaktuppgifter och vårdinformation.

Respons 

Responsblanketten har skapats med hjälp av ett separat system. Responsblanketten styrs automatiskt till den enhet som valts av responsgivaren. Responsen kan ges anonymt. Om du däremot vill bli kontaktad så måste du komma ihåg att ange dina kontaktuppgifter.

Uppföljning av användningen av webbtjänsten

Med hjälp av webbstatistikverktyget SiteImprove samlar vi in uppgifter om bland annat antalet besökare, de populäraste sidorna samt från vilka sidor besökarna kommer in på vår webbtjänst och från vilken sida de lämnar vår webbtjänst. Dessa uppgifter används för att utveckla vår webbtjänst. Du kan förhindra användningen av webbstatistikverktyget genom funktionen opt-out.

Uppföljningen av användningen av webbtjänsten baserar sig på användningen av kakor. I de flesta webbläsare kan kakfunktionen kopplas av. Till exempel i webbläsaren Internet Explorer kan det här göras under menyn Verktyg -> Internetalternativ -> Säkerhet. Mer information om kakor hittas på Kommunikationsverkets sidor.

Tillgänglighetsutlåtande

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet definieras i EU-kommissionens mall. Här finns Vasa centralsjukhusets tillgänglighetsutlåtande.

13.02.2020 Redaktion_Toimitus