Registratorskontor

Registratorn behandlar distriktsförvaltningens inkommande och utgående handlingar. Inkommande informationsbegäranden registreras och vidarebefordrar till rätt håll för behandling.

Vasa centralsjukhus

Registratorn, X-7

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

Öppet på vardags klockan 9-14. Telefonnummer 06 213 1111, Epost: registrator@vshp.fi

Informationsbegäran som gäller patientuppgifter och/eller kunduppgifter samt begäran om rättelse av felaktig personuppgift

Informationsbegäran ska göras skriftligen och riktas till:

Vasa centralsjukhus

Patientjournalarkivet / C.0

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

Öppet på vardags klockan 8-15.30. Telefonnummer 06 213 1841, Fax. 06 213 1848.

Begäran som gäller logguppgifter

Informationsbegäran ska göras skriftligen och riktas till:

Vasa centralsjukhus

Dataskyddsansvarig / C.o

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

Telefonnummer 06 213 1840, E-post tietosuojavastaava@vshp.fi

Begäran som gäller forskningsverksamhet

För forskare

24.06.2021 Potilasarkisto