Sekundär användning av social- och hälsodata (sekundär användning) innebär att kund- och registerdata som genereras i social- och hälsovårdsaktiviteter används för ett annat syfte än det primära syftet för vilket de ursprungligen lagrades.

Sekundär användning av social- och hälsodata

De sekundära användningar som föreskrivs i sekundärlagen (552/2019) är:

  • statistikföring,
  • vetenskaplig forskning,
  • utvecklings- och innovationsverksamhet,
  • undervisning,
  • informationsledning,
  • myndighetsstyrning och myndighetstillsyn inom social- och hälsovården, samt
  • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.

 

Beskrivningar av datamaterialet

Materialbeskrivningarna kommer att publiceras på webbplatsen www.aineistokatalogi.fi senast den 1 september 2021.

24.06.2021 Potilasarkisto