I år arrangeras läkemedelsdagen den 22 mars i Vasa simhall och huvudbibliotekets entré. Då kan besökare få sitt blodtryck mätt och få information om blodtrycksmedicinering och läkemedelskortet.

I år står Vasa centralsjukhus och Vasas hälso- och sjukvårdsstuderande för arrangemangen kring den läkemedelsdag som hålls i Vasa simhall och huvudbibliotekets entré kl. 10.30–15.00. Där kan man mäta sitt blodtryck och få information om blodtryck och blodtrycksmedicinering. Dessutom delar man ut läkemedelskort.

–Vi vill upplysa besökarna om hur viktigt det är att hålla läkemedelslistan uppdaterad, men lyfter också fram teman som anknyter till medicineringssäkerhet, säger kvalitetschef Mari Plukka från Vasa centralsjukhus.

Det riksomfattande temat i år är: Ett lämpligt läkemedel har effekt. På temadagen vill man uppmuntra alla att öppet tala om för yrkespersoner om problem som anknyter till medicinering och medicinernas effekt. Ett aktuellt läkemedelskort gör patientvården tryggare, men gör det också lättare att identifiera och behandla sjukdomar. Kortet, som används för att dokumentera patientens alla receptbelagda mediciner, egenvårdmediciner, naturmediciner och näringstillskott, kan bevaras i pappersform eller elektronisk form, exempelvis på webbtjänsten lääkekortti.fi/sv.


16.03.2018 Redaktion_Toimitus