Vi erbjuder medierna tillgång till ett urval bilder i Vasa centralsjukhus bildbank. Bilderna kan fritt användas av medierna i samband med ämnen som berör Vasa centralsjukhus. Då bilderna används ska källan nämnas: Vasa centralsjukhus bildbank.

 

 

 

    

 

 

 

 

06.03.2018 Redaktion_Toimitus