Den 20 november har du möjlighet att få förstahandsinformation av en neurolog och erfarenhetsexpert! Anmäl dig senast den 13 november! Informationsmötet är avgiftsfritt.

Har du eller någon anhörig nyligen insjuknat i Parkinsons sjukdom, epilepsi, MS eller någon annan neurologisk sjukdom? Den 20 november har du möjlighet att få förstahandsinformation av en neurolog och erfarenhetsexpert!

Tid: Tisdag 20.11.2018 kl. 12.30–15.30                  

Plats: Vasa centralsjukhus, Y-flygel, 3:e våning, föreläsningssal

Förhandsanmälan (obligatorisk): Förhandsanmälan före 13.11.2018 till  rehabiliteringshandledare Beatrice Blomqvist (tfn 044 323 2422 eller vai e-post  beatrice.blomqvist@vshp.fi) eller till sekreterare Britt-Mari Suoranta (tfn 040 486 4538 eller e-post britt-mari.suoranta@vshp.fi).

Obs! För att informationstillfället skall hållas krävs minst 10 anmälda!

Program

Inlägg hålls av följande sakkunniga:

  • Rehabiliteringshandledare
  • Sexualterapeut 
  • Näringsterapeut
  • Socialarbetare
  • Neurolog (föreläsning)
  • Klinisk specialistsjukskötare
  •  Erfarenhetsexpert

                                                              

Kaffe / Te kl. 13.50–14.15

                                          

Tillfället är kostnadsfritt. Anhöriga är välkomna med.

Välkomna!

 

06.11.2018 Redaktion_Toimitus