Nya H-byggnaden -projekt

Nybygget H som är en konkret del av Vasa centralsjukhus strategi VCS 2025 byggs för att bistå de mål som uppställts för landskapsreformen. Den nya byggnaden kommer att inhysa såväl landskapets och privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster. Med hjälp av digitalisering och distansförbindelser kommer kunderna att kunna erbjudas jämlik service oberoende av deras boningsort. I planeringen kommer man att utgå från att huset ska kunna användas flexibelt för många varierande behov. Såväl kunder som anställda ska få friska och trygga utrymmen i nybygget.

Nyheter

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

Alliansen Bothnia High 5 fick egen webbplats

16.11.2018Redaktion_Toimitus

Den 16 november 2018 öppnade projektalliansen Bothnia High 5 en egen webbplats. Innehållet på webbplatsen som har webbadressen bothniahigh5.fi är tvåspråkigt.

Läs hela artikeln