Aktuellt om nybygget H

Förändringar i användningen av centralsjukhusets parkeringshus

27.08.2018 Förändringar i användningen av centralsjukhusets parkeringshus
På grund av byggnationen av det nya H-huset blir man tvungen att genomföra förändringar som kommer att få konsekvenser för användningen av centralsjukhusets parkeringshus. Normalt så har man kunnat ta sig direkt från parkeringshuset ut på sjukhusgården. Nu kommer den här förbindelsen att stängas, eftersom utgången befinner sig mitt på byggarbetsplatsen.

Ändrade trafikleder på sjukhusområdet i och med nybyggnationen

27.08.2018 Ändrade trafikleder på sjukhusområdet i och med nybyggnationen
I juni inleds arbeten med att resa ett byggstängsel kring Vasa centralsjukhus blivande H-nybyggnation i Sandviken. Avgränsningen av byggnadsplatsen kommer bland annat att påverka den gångled som löper från stranden till sjukhusets huvudingång. Dessutom kommer antalet parkeringsplatser att minska.

Farväl till de gamla byggnaderna – välkommen det nya H-huset!

27.08.2018 Farväl till de gamla byggnaderna – välkommen det nya H-huset!
På videon kan du se hur de tre husen som ska rivas har betjänat verksamheten i årtionden.

Fokusen i det nya H-huset fästs på en omfattande servicestyrning och rådgivning

31.08.2017
Ledningsgruppen för H-nybygget höll sitt andra sammanträde och fick ta del av en lägesöversikt över den verksamhetsmässiga planeringen. Den allians som valts till modell för byggprojektet ska skapas stegvis, och de gamla byggnaderna som måste rivas i Sandviken för att bereda plats för nybyggnationen inleds i slutet av året.

Centralsjukhusets nya hus byggs för hela landskapet

13.06.2017
Den byggnad som ska uppföras på Vasa centralsjukhus område i Sandviken anpassas för olika serviceformer och med kunden i fokus. Byggnaden kommer konkret att inhysa såväl landskapets som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster.