Aktuellt om nybygget H

Projektets ledningsgrupp sammanträder cirka en gång per månad. På den här sidan kommer vi att publicera ett informativt meddelande efter varje sammanträde.

Centralsjukhusets nya hus byggs för hela landskapet

13.06.2017
Den byggnad som ska uppföras på Vasa centralsjukhus område i Sandviken anpassas för olika serviceformer och med kunden i fokus. Byggnaden kommer konkret att inhysa såväl landskapets som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster.