Aktuellt om nybygget H

Projektets ledningsgrupp sammanträder cirka en gång per månad. På den här sidan kommer vi att publicera ett informativt meddelande efter varje sammanträde.

Fokusen i det nya H-huset fästs på en omfattande servicestyrning och rådgivning

31.08.2017
Ledningsgruppen för H-nybygget höll sitt andra sammanträde och fick ta del av en lägesöversikt över den verksamhetsmässiga planeringen. Den allians som valts till modell för byggprojektet ska skapas stegvis, och de gamla byggnaderna som måste rivas i Sandviken för att bereda plats för nybyggnationen inleds i slutet av året.

Centralsjukhusets nya hus byggs för hela landskapet

13.06.2017
Den byggnad som ska uppföras på Vasa centralsjukhus område i Sandviken anpassas för olika serviceformer och med kunden i fokus. Byggnaden kommer konkret att inhysa såväl landskapets som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster.