I juni inleds arbeten med att resa ett byggstängsel kring Vasa centralsjukhus blivande H-nybyggnation i Sandviken. Avgränsningen av byggnadsplatsen kommer bland annat att påverka den gångled som löper från stranden till sjukhusets huvudingång. Dessutom kommer antalet parkeringsplatser att minska.

Kring midsommar kommer det att ske vissa förändringar i trafiklederna på centralsjukhusets område i Sandviken. Trafikleden från Sandviksgatan till huvudingången (T-byggnaden) ändras inte, men gångleden som löper från strandsidan till förgården tar en ny rutt då byggstängsel uppförs under midsommarveckan. 

I och med bygget minskar antalet parkeringsplatser 

Parkeringshuset kommer att kunna användas som normalt, men gångleden till sjukhuset kommer undantagsvis att löpa invid inkörningsvägen. Dessa förändringar kommer att införas på den karta som skickas till patienter i samband med kallelsebreven. Inom de närmaste dagarna ska man dessutom gå ut med information om de förändringar som anknyter till användningen av parkeringshuset.<0}  

På förhösten 2018 ska vägen invid stranden breddas. Och i februari 2019 kommer cirka hälften av parkeringsplatsen invid parkeringshuset att övertas av byggteamet. 

H-nybyggnationen tas i bruk år 2022 

Vasa centralsjukhus H-nybyggnation förverkligas av en projektallians som fått namnet Botnia High 5 och som består av Vasa sjukvårdsdistrikt, YIT Hus, Granlund Österbotten, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski.

Den nya byggnaden kommer att inhysa såväl landskapets som den privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster. Med hjälp av digitalisering och distansförbindelser ska kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort, samtidigt som man i planeringen utgår från att nybygget ska kunna användas flexibelt för många varierande behov. Såväl kunder som anställda kommer att få friska och trygga utrymmen i det nya huset. Det nya H-huset tas i bruk år 2022.

Karta >>

Bothnia High five logo

27.08.2018 Redaktion_Toimitus