Den byggnad som ska uppföras på Vasa centralsjukhus område i Sandviken anpassas för olika serviceformer och med kunden i fokus. Byggnaden kommer konkret att inhysa såväl landskapets som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster.

Projektledningsgruppen för det nya vårdkomplexet höll sitt första sammanträde den 1 juni 2017. Tanken är att man nu regelbundet efter varje ledningsgruppsmöte ska gå ut med information om projektet.

Vård nära patienten

Trots att den nya byggnaden kommer att finnas i Vasa kommer den att betjäna hela landskapet. Byggnaden ska enligt planerna utrustas med en möjlighet att upprätthålla distansförbindelser till såväl landskapets olika verksamhetsenheter som universitetssjukhus. ICT- och distansförbindelserna intar en central roll i planeringen av både det nya huset och de framtida social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet. Kunden kan exempelvis sitta med en skötare nära sin boningsort och prata med en läkare via en distansförbindelse.

Kunden sparar tid genom storpolikliniken

En av de konkretaste förändringarna är den storpoliklinik som ska inhysas i den nya byggnaden. Storpolikliniken som kommer att bestå av både specialsjukvårdspolikliniker och hälsocentralers läkarmottagningar kommer att få mycket utrymme i byggnaden och kommer att göra det lättare för kunderna att uträtta sina ärenden.

27.07.2017 Redaktion_Toimitus