Ledningsgruppen för H-nybygget höll sitt andra sammanträde och fick ta del av en lägesöversikt över den verksamhetsmässiga planeringen. Den allians som valts till modell för byggprojektet ska skapas stegvis, och de gamla byggnaderna som måste rivas i Sandviken för att bereda plats för nybyggnationen inleds i slutet av året.

I den nya byggnaden kommer integrationen av social- och hälsovårdsservicen i Österbotten att konkretiseras. Även den psykiatriska verksamhet som nu befinner sig i Roparnäs ska inhysas under samma tak. Byggnationen av det nya H-huset är inte bara ett byggnadsprojekt, för också den verksamhetsmässiga planeringen spelar en stor roll i det mångåriga projektet, då man ska besluta hurdan service man ska erbjuda i den nya byggnaden.

En arbetsgrupp som tillsatts för stödtjänsterna har intervjuat klientrådet och aktörer inom den tredje sektorn och tagit del av deras behov. Entréhallen i nybyggnationen kommer att inhysa en vidsträckt servicestyrning och rådgivning. Visionen för planeringen av lokalerna i den första våningen är att de ska utgöra ett hjärta för den nya hälso- och välfärdscentralen med mångsidiga och tillgängliga tjänster som drar nytta av de digitala möjligheter som dagens teknik kan erbjuda.

Även i planeringen av dialysen har man dragit nytta av kundperspektivet genom att intervjua patienter som besöker dialysen. Önskemålet är att man på den här avdelningen med 20 platser ska ty sig till digitala lösningar vid bland annat informationsinsamling.

Storpolikliniken är av de största verksamhetsförändringarna som kommer att omsättas i praktiken i den nya byggnaden. Storpolikliniken kommer att inhysa merparten av den polikliniska verksamheten men också verksamhet som för närvarande upprätthålls av Vasa stads hälsostationer. Visionen är att storpolikliniken ska kunna erbjuda längre öppettider men också distansmottagningar.

Vårdavdelningarna i det nya H-huset kommer att ha enkelrum som i krislägen ska kunna utvidgas till dubbelrum. Dessutom kommer man att förebereda sig inför epidemier i planeringen genom att skapa utrymmen som vid behov kan användas för isolering av patienter.

All mental- och missbrukarvård utöver den som tillhandahålls vid familjecentralen och inom psykoterapin samt den rehabilitering som sker inom öppenvården och hemma samt ungdomspsykiatrin ska också inhysas i det nya H-huset. Dessutom har man för avsikt att erbjuda mental- och missbrukvård med låg tröskel för vuxna. Den nya byggnaden kommer också att inhysa uppskattningsvis 51 vårdplatser för sluten vård. Trenden i utvecklingen kommer fortsättningsvis att ligga på en öppenvårdsbetonad verksamhet, vilket också kommer att beaktas i planeringen av den framtida verksamheten och de nya lokalerna.

Det nya H-huset byggs i form av ett integrerat projekt, dvs. i form av en allians.  Byggnation av det nya H-huset är det första projekt som Vasa sjukvårdsdistrikt verkställer i form av en allians. Som bäst håller man på att arbeta med de dokument som ska användas vid offertbegäran. Alliansen bildas genom förhandlingar som inleds senare i höst. Avsikten är att alliansavtalet ska kunna ingås i slutet av året och att den egentliga utvecklingsfasen ska kunna påbörjas i början av år 2018.

06.03.2020 Redaktion_toimitus