2015

Nya smärtmätare hjälper barn beskriva smärta

18.12.2015 Nya smärtmätare hjälper barn beskriva smärta
Ett litet barn kan inte alltid med ord berätta hur han eller hon mår. Föräldrarna känner ofta oro för att barnet har ont. Vasa centralsjukhus har därför utvecklat nya smärtmätare för bedömningen av smärta.

Aulaskötaren stöder och hjälper patienter på samjouren

14.12.2015 Aulaskötaren stöder och hjälper patienter på samjouren
Samjourens nya aulaskötare och servicerådgivare hjälper patienterna hitta rätt, följer med hur de mår samt stöder dem om tålamodet sinar i väntan på att få komma in till läkaren.

Visste du att du när som helst kan gå in och titta på dina egna patientuppgifter i patientdataarkivet Kanta?

10.12.2015 Visste du att du när som helst kan gå in och titta på dina egna patientuppgifter i patientdataarkivet Kanta?
I hela Finland lagras nu patienters uppgifter i det gemensamma elektroniska patientdataarkivet Kanta, som både offentliga och privata hälso- och sjukvårdsinstanser använder. Även Vasa centralsjukhus har tagit patientdataarkivet i bruk i november 2015.

Tidningen Hembesöket fyller 10 år

04.12.2015
Tidningen Hembesöket som innehåller artiklar om verksamheten på centralsjukhuset har utkommit sedan år 2006. Vårt nästa nummer kommer att vara ett...

Snart lanserar vi vår nya webbplats

03.12.2015 Snart lanserar vi vår nya webbplats
Välkommen att bekanta dig med betaversionen av Vasa centralsjukhus nya webbplats! Med betaversionen vill vi under en veckas tid samla in användarnas observationer och kommentarer för att kunna korrigera brister och problem innan den nya webbplatsen publiceras i sin helhet.