Ett litet barn kan inte alltid med ord berätta hur han eller hon mår. Föräldrarna känner ofta oro för att barnet har ont. Vasa centralsjukhus har därför utvecklat nya smärtmätare för bedömningen av smärta.

Känslan av smärta är subjektiv, varför smärtan enbart kan beskrivas av den som upplever den. Men orden räcker inte alltid till för att beskriva smärtans karaktär och styrka.

—  Smärta är lite som feber. Om man inte kan mäta smärta uppfattas den inte, säger Marko Sallisalmi, specialist i anestesi och intensivvård på Vasa centralsjukhus.

Läkemedelsindustrin levererar ofta smärtmätare till sjukhus, försedda med symboler som beskriver smärta. Mätarna kan vara svåra att förstå för barn, eftersom apparaten oftast är täckt av reklamtext, logotyper och ägarens namn. Sjukhusets arbetsgrupp, som jobbat med akut smärta hos barn, ville utveckla en förenklad smärtmätare som till storleken var passande för barn. Med en tydlig mätare kan kommunikationen främjas och barnet skonas från onödiga nålstick.

Mätarna som skapats för barn över fyra år är försedda med olika slags ansikten, där ett leende ansikte berättar om att barnet är fullständigt smärtfritt och ett plågsamt grinande ansikte visar på olidlig smärta. Även ett litet barn kan genom att peka på dessa ansikten beskriva hur det mår. Bakom smärtmätaren kan sjukskötaren avläsa en numerisk beskrivning av smärtan. Smärtan dokumenteras, varefter barnet ges smärtstillande medicin. Efter att medicinen har fått verka en stund får barnet på nytt peka på ett ansikte som beskriver smärtan som barnet upplever just då. På så sätt går det att se i vilken mån smärtan har minskat.

— Om barnet på grund av sin utvecklingsnivå inte har en verbal förmåga, undersöks barnets smärtbeteende genom att fråga föräldrarna. Föräldrarna kan använda mätaren i stället för sitt barn, säger Sallisalmi.

I år gick priset i Vasa centralsjukhus kvalitetstävling till arbetsgruppen som arbetar med akut smärta hos barn. Arbetsgruppens vinnaridé ledde till utvecklandet av nya smärtmätare för vuxna och barn, som centralsjukhusets anestesienhet donerat till akutpolikliniken och alla avdelningar där man behandlar akut smärta.

Läs mer om kvalitetstävlingen

18.12.2015 Sini Rantanen