Välkommen att bekanta dig med betaversionen av Vasa centralsjukhus nya webbplats! Med betaversionen vill vi under en veckas tid samla in användarnas observationer och kommentarer för att kunna korrigera brister och problem innan den nya webbplatsen publiceras i sin helhet.

Den nya webbplatsen är planerad för att bättre fungera på smarttelefoner och pekplattor. Vi har framförallt satsat på sökmotorn, med vilken du nu kan söka både kontaktuppgifter och information om behandlingar och sjukdomar.

Vad anser du om vår nya webbplats?

Tanken är att Vasa centralsjukhus nya webbplats ska publiceras i sin helhet 15.12. Målet med den nya webbplatsen är att bättre betjäna våra kunder. Därför vill vi veta hur just du tycker att vi har lyckats. Kanske du inte hittade det du sökte? Eller kanske något inte fungerade?

Skicka respons till oss!

Vi ber er observera att följande delar ännu inte är helt klara:

  • Talstöd (ReadSpeaker) fungerar först efter den 15 december
  • Kontaktuppgifter
  • Den engelskspråkiga webbplatsen (den slutgiltiga versionen är snävare än den svenska och finska webbplatsen)
10.12.2015 VKSadmin