Samjourens nya aulaskötare och servicerådgivare hjälper patienterna hitta rätt, följer med hur de mår samt stöder dem om tålamodet sinar i väntan på att få komma in till läkaren.

På samjouren vårdas patienterna i skyndsamhetsordning och därför kan väntetiderna för icke-brådskande patienter ibland dra ut på tiden. Samjouren har därför lanserat en ny form av kundbetjäning.

Aulaskötaren Johanna Kursu och servicerådgivaren Nina Karlsson rör sig i väntrummet på samjouren, där de finns till för patienter och anhöriga.

– Under varje skift får jag förklara varför andra ibland går före i kön. Trots att allt verkar lugnt i väntrummet på jouren, kan olycksfallspatienter som kommit in med ambulans hålla personalen sysselsatt. Förståelsen ökar genast när jag berättar vad som håller personalen sysselsatt på andra sidan väggen, säger Kursu.

Aulaskötaren bedömer även de inkommande patienternas tillstånd. Ibland kan patienterna vara i så dåligt skick att de inte ens orkar ta sig till anmälningsluckan - då kan kundbetjänarna se till att patienten genast tas in för vård. Dessutom håller de också ett öga på om patienternas hälsotillstånd försämras under väntetiden.

Kursu och Karlsson har blivit väl mottagna.

– Utrymmena på den nya jouren har byggts så att vården sker bakom väggar, varför personalen inte rör sig så mycket i korridoren där patienterna väntar på sin tur. Det som hittills saknats är en mänsklig kontakt. Vi känner oss verkligen behövda, säger de med en röst.

För tillfället kan den här formen av kundservice inte erbjudas under alla tider på dygnet. Karlsson finns på plats vardagar under tjänstetid, Kursu oftast under de jäktigaste kvällarna, dvs. på veckoslut och måndagar. Det finns dock planer på att utveckla och utvidga verksamheten.

14.12.2015 Heli Masa