Hjärt-lungräddning är en färdighet som behövs då någon drabbas av ett akut hjärtstillestånd antingen på ett sjukhus eller utanför ett sjukhus. Vasa centralsjukhus arrangerar i samarbete med yrkeshögskolorna en hjärt-lungräddningsvecka den 9–13 maj. Temaveckan inleds med ett seminarium för yrkesutbildade personer och från tisdag till torsdag kan allmänheten besöka sjukhuset och träna på hjärt-lungräddning. På fredagen kulminerar veckan i ett hjärt-lungräddningsevenemang för skolelever.

De internationella rekommendationerna om hjärt-lungräddning uppdaterades på hösten 2015 och de finländska versionerna i början av detta år. Målet med hjärt-lungräddningsveckan är att göra de nya instruktionerna bekanta för såväl yrkesutbildade personer som för allmänheten men också uppmuntra människorna att genast börja med hjärt-lungräddning i en nödsituation. Temaveckan arrangeras tillsammans med Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola.

På tisdagen, onsdagen och torsdagen (10–12.5) kan allmänheten öva på hjärt-lungräddning

Från och med klockan 10 kan allmänheten öva sig i hjärt-lungräddning under handledning av intensivvårdsavdelningens MET-ansvariga och hjärt-lungräddningstutorer från Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola på de stationer som upprättats i Vasa centralsjukhus aula.

29.04.2016 VKSadmin