Människoliv kan räddas om tröskeln till att påbörja hjärt-lungräddning är låg. Till och med barn kan lära sig denna färdighet och de enkla grunderna är lätta att komma ihåg i en nödsituation. I Danmark har hjärt-lung-räddning redan länge varit en obligatorisk del av undervisningen och människornas mod att påbörja hjärt-lung-räddning har enligt de danska resultaten ökat.

Hjärt-lungräddningsvecka i Vasa kulminerar i en stor övning i hjärt-lung-räddning. Övningen som är riktad till skolelever i årskurs 9 arrangeras på Variska skola. Enligt den uppfattning som man har på Vasa centralsjukhus är det här den första gången som det ordnas ett så här stort evenemang kring hjärt-lung-räddning i Finland. Under evenemanget får sammanlagt cirka 900 elever, ca 500 finskspråkiga och ca 400 svenskspråkiga elever, öva sig i bröstkompression på en återupplivningsdocka efter en avklarad teoridel.

Under veckan fungerar Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias 60 sjuksköterskestuderande som hjärt-lungräddningsinstruktörer.

29.04.2016 VKSadmin