Den 5 september inleder sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala arbetet som förändringsledare för beredningen av reformen av social- och hälsovården i Österbotten.

 Arbetsgivarna för bägge direktörer behandlar det officiella utnämnandet i månadsskiftet augusti-september. Förändringsledarna inleder arbetet med att besöka kommunerna.
- Syftet är att vi ska ta del av hur varje kommun har ordnat den egna social- och hälsovårdsservicen och få en detaljerad bild av hur man hittills har arbetat i kommunerna, berättar Jukka Kentala.

Lagförslaget om valfriheten kommer att påverka de framtida avgörandena

Enligt planerna ska förslaget om strukturerna inom social- och hälsovården ges ännu före årsskiftet.
- Det lagförslagspaket som Finlands regering publicerade i juni lämnade ännu flera frågor öppna. Lagförslaget om valfriheten klarnar först i november och kommer att påverka den framtida servicestrukturen i synnerligen omfattande grad. Under själva beredningsarbetet kommer man att beakta på de avgöranden som fattas på nationell nivå, och olika alternativa lösningar kan dryftas redan innan regeringen kommit med några slutliga förslag. Ett engagerande arbete där temagrupper dryftar de framtida strukturerna inleds i höst, berättar Göran Honga.

Beredningen av förändringarna i landskapet bistås av nationell styrning

Redan i början av hösten kommer Vasa att få besökare i anslutning till vård- och landskapsreformen. Ordföranden i den nationella beredningsgruppen för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen, förändringsledare Sinikka Salo, kommer på besök den 30 augusti för att höra vad man regionalt har för åsikter om genomförandet av social- och vårdreformen, men också för att diskutera behovet av förändringsstöd. Den 12 september besöker familje- och omsorgsminister Juha Rehula Vasa och den 13 september anländer kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och förändringsledaren för landskapsreformen Pauli Harju på besök till Österbotten.

01.09.2016 VKSadmin