Den 8 december gav grundlagsutskottet ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen. Utskottet hörde sakkunniga och fick ta emot sammanlagt 20 utlåtanden.

Av dessa utlåtanden var bara ett givet av en sakkunnig i hälso- och sjukvård och också det innehöll rikligt med vilseledande och fullständigt felaktiga uppgifter. En stor anledning till bekymmer är huruvida det uppenbart felaktiga utlåtandet har påverkat det beslut som slutligen fattades i grundlagsutskottet.

I det anslutna dokumentet behandlar man systematiskt samtliga medicinskt/sjukvårdsmässigt vilseledande och direkt felaktiga uppgifter.

12.12.2016 VKSadmin