På tisdagen röstade riksdagen för att Vasa centralsjukhus inte ska ges en omfattande jour. Avgörandet kommer emellertid inte att påverka vår verksamhet inom de närmaste åren. Enligt personer som deltog i behandlingen av ärendet i utskottet kommer förändringen att beröra högst 100 patienter, varför konsekvenserna kommer att bli ringa.

I vart fall kommer arbetsfördelningen i framtiden till merparten att överenskommas inom vårt eget specialupptagningsområde. I praktiken betyder det här att servicen även i fortsättningen tryggas genom samarbete med Åbo universitetscentralsjukhus. Även efter årsskiftet fungerar alla enheter på Vasa centralsjukhus normalt. Den samjour som är till för befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt är belägen i Vasa centralsjukhus Y-byggnad.

Nu är det allt viktigare att vi på Vasa centralsjukhus fokuserar oss på de mål som fastställts i programmet VCS 2025: dvs. att vi i enlighet med vård- och landskapsreformen utvecklar vår verksamhet så att den blir förenlig med social- och hälsovården. Samtidigt som vi strävar efter att utveckla vår verksamhet så att våra kunder anser att vårt sjukhus erbjuder den bästa kvaliteten i Finland. På så sätt kan vi påvisa att vi förmår bygga ett ännu bättre och effektivare sjukhus. Det stöd som hela Österbotten gav i den gemensamma kampen för en omfattande jour har påvisat hur viktigt vårt sjukhus är för befolkningen i vår region.

I och med valfriheten, digitaliseringen och de övriga förändringar som vårdreformen för med sig är framtiden full av möjligheter. I början av år 2017 inleder vi en noggrannare kartläggning av dessa nya möjligheter.

Även i framtiden kommer vi att erbjuda vår tvåspråkiga befolkning en så omfattande service som möjligt.

Göran Honga, sjukvårdsdistriktets direktör
Auvo Rauhala, chefsöverläkare
Marina Kinnunen, administrativ överskötare

 

14.12.2016 VKSadmin