Målet är att registrera alla diabetiker i sjukvårdsdistriktet.

Genom Vasa sjukvårdsdistrikts eget register kan diabetiker inom några år få tillgång till allt mera individuella vårdmöjligheter. Syftet med det nationellt betraktat unika Direva-registret är att förbättra såväl behandlingen av diabetes som patienternas livskvalitet genom att identifiera olika patientgrupper bland dem som lider av diabetes för att man ska kunna planera en lämplig medicinering för dessa olika grupper. Enligt de undersökningar som leds av diabetesforskaren, professor Leif Groop är den nuvarande indelningen i typ 1-diabetes och typ 2-diabetes otillräcklig för att behandlingen av diabetes ska vara framgångsrik.

 

–Med hjälp av det tioåriga registret har man under den senaste tiden uppnått betydande resultat. Med hjälp av registret har man lärt sig att olika patientgrupper behöver en allt mera individuell medicinering, berättar docent Tiinamaija Tuomi från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

 

Genom att förena genetisk information, laboratorieresultat och journaluppgifter har man lyckats åstadkomma en noggrannare klassificering än den nuvarande indelningen i typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.Ordinationen av medicineringen skulle göras på basis av till vilken av de fem diabetesgrupperna patienten hör. Denna klassificering är bättre då det gäller att förutspå vårdeffekten och sannolikheten för att patienten ska drabbas av följdsjukdomar i framtiden, än den nuvarande snäva indelningen i två diabetestyper.

 

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har antalet diabetiker fördubblats under de senaste 15 åren, även om förekomsten av sjukdomen fortsättningsvis är den lägsta i landet.

15.02.2016 VKSadmin