Kunskaper i hjärt-lung-räddning kan rädda människoliv. Den här enkla men livsviktiga färdigheten kan lätt läras redan i ung ålder. Då man övar sig på hjärt-lung-räddning i förväg är det lättare att vara till hjälp i en akut situation.

Vasa centralsjukhus kommer tillsammans med samarbetsparter att ordna en temavecka i hjärt-lung-räddning mellan den 9 och 13 maj 2016. Under den här temaveckan kommer centralsjukhuset att besökas av nationella experter som föreläser för yrkespersoner. I samband med temaveckan får såväl yrkespersoner som medborgare under handledning öva sig i basal hjärt-lungräddning. Temaveckan kulminerar i ett huvudevenemang dit man även inbjudit elever från årskurs 9 i Vasa och Korsholm. Förebilden till evenemanget är en utbildning i hjärt-lung-räddning som arrangerades i Münster, Tyskland, där nära nog 12 000 skolelever samtidigt övade sig i hjärt-lung-räddning.

Nya rekommendationer om hjärt-lung-räddning

I oktober 2015 publicerades de nya internationella rekommendationerna i hjärt-lung-räddning vid en kongress som European Resuscitation Council höll i Prag. De finländska anvisningarna om hjärt-lung-räddning kommer att uppdateras i början av året för att motsvara de internationella rekommendationerna. Särskild uppmärksamhet fästs vid identifiering och behandling av symtom som förutspår ett hjärtstillestånd, för att man ska kunna förhindra att den drabbade personen får ett hjärtstillestånd. Vid hjärtstillestånd är det viktigt att hjärt-lung-räddningen påbörjas omedelbart och att den kan upprätthållas så oavbrutet som möjligt. Dessutom är det bra att öva sig på att ringa nödsamtal.

Förberedelserna inför den här temaveckan inleds redan i januari. På onsdagen den 20 januari 2016 arrangerar man en planerings- och utbildningseftermiddag kring temaveckan på Vasa centralsjukhus för sjukskötarstuderande. Sjukskötarstuderandena kommer från Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. I samband med temaveckan kommer de här studerandena att agera som assistenter och informatörer. Sjukskötarstuderande kommer att ges utbildning i hjärt-lung-räddning under hela våren.

19.01.2016 VKSadmin