På grund av underhållet av elnätet på Vasa centralsjukhus kommer man att genomföra planerade elavbrott i februari och mars 2016.

De första underhållsarbetena och elavbrotten kommer att utföras på tisdagen den 9 februari kl. 17.00. Det här innebär att man i tio timmar från och med klockan 17 kommer att verkställa flera elavbrott som varar i cirka 1,5 timmar. Under de kommande veckorna kommer man att genomföra planerade elavbrott i huvudsak på tisdagar och/eller onsdagar fram till den 31 mars.

Elavbrotten påverkar inte patientarbetet. Under de underhållsarbeten som utförs på kvälls- och nattetid kommer enbart en del av belysningen att vara i bruk.

 

Elavbrott i B-, C-, D-, E-, J- och K-byggnaderna och U-byggarbetsplatsen

Vecka 9 (1.–2.3) är det inga elavbrott. Servicearbetet på elnätet fortsätter men förorsakar inga elavbrott.

Servicearbete på elnätet vid Vasa centralsjukhuset görs vecka 613 och sammanlagt nio dagar med elavbrott är inplanerade. Elavbrotten berör B-, C-, D-, E-, J-, K-byggnaderna och U-byggarbetsplatsen.

Elavbrotten påverkar en del av byggnaderna eller en hel byggnad. De berörda enheterna har fått skild information om elavbrottens verkningar. I mån av möjlighet har gjorts omkopplingar för att minimera inverkan på patientvården.

 

Datum för de planerade elavbrotten är följande:

 

Tisdag 9.2.

Onsdag 10.2.

Onsdag 17.2.

Tisdag 23.2.

Tisdag 8.3.

Onsdag 9.3.

Tisdag 15.3.

 

Noggrannare information om tidtabellerna för elavbrotten kommer att uppdateras på våra webbsidor.

29.02.2016 VKSadmin