Enligt undersökningen har belastningen och stressen i arbetet minskat bland personalen under de senaste tio åren

Vasa sjukvårdsdistrikts anställda deltog i den största uppföljningsundersökning som genomförs bland sjukhuspersonal i Finland och som nu genomfördes för den sjunde gången i ordningen. Med hjälp av den här undersökningen, som upprepas med två års mellanrum, utreder man de förändringar som skett i arbetet och effekterna av de utvecklingsprojekt som genomförts på arbetsplatsen, men jämför också personalens arbetshälsa på nationell nivå.

Enligt undersökningsresultatet värdesätter personalen i Vasa sjukvårdsdistrikt bland annat den möjlighet som arbetsplatsen erbjuder till yrkesmässig utveckling men också de sociala relationer som är förknippade med vårdarbetet. Personalen upplevde sig också bli hörd i de utvecklingssamtal som hålls mellan den närmaste chefen och den anställda. Tre av fyra skulle rekommendera arbetsplatsen för en vän. Under de tre senaste åren har visserligen osäkerheten i arbetet tilltagit. Kivimäki som lett undersökningen lyfter fram arbetsgemenskaperna och ledarskapet i dessa arbetsgemenskaper som ett positivt resultat.

- I Vasanejden upplevs arbetsgemenskaperna som starka, vilket säkert kan vara en faktor som främjar välbefinnandet i arbetet i en tid av förvirring som är förknippad med den pågående vårdreformen. Dessutom har ledarskapet och förmannaarbetet ständigt blivit bättre, berättar Kivimäki.

Undersökningen av välbefinnande i arbetet tillgodogjorde tillförlitliga och evidensbaserade inhemska och internationella frågeserier som omfattade fyra delområden: arbetet, arbetsgemenskapen, ledarskapet och viljan att överhuvudtaget fortsätta arbeta.

Undersökningsenkäten besvarades av 1 301 anställda i sjukvårdsdistriktet.

15.01.2016 VKSadmin