På grund av semesterarrangemang kommer en del avdelningar och polikliniker vid centralsjukhuset att stängas på sommaren för en tid. På en del enheter kommer verksamheten att vara begränsad i och med att det finns färre personer i arbete. Akuten, förlossningssalen och hjärtinfarktsjouren betjänar i normal ordning dygnet runt även under semestertiden.

Stängt:   Tid:  
Dialysen   25.6.  öppet sö 26.6.
Hudpolikliniken   4.7.-31.7.  
Neurologiska polikliniken   18.7.-31.7.  
Lungpolikliniken   6.5., 18.7.-22.7.  
Strålbehandlingsavdelningen   6.5. , 20.5. öppet 5.5.
Medicinsk rehabilitering   18.7.-31.7.  
Inremedicin och lungsjukdomar, avdelning E4   11.-24.7. lungpatienter vårdas på avd. T3
Affektiva polikliniken /neuropsyk.    4.-31.7.  
Affektiva polikliniken/undersökning   4.-31.7.  
Affektiva polikliniken/ätstörningar   11.-24.7.  
Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken   25.-31.7.  
Barnpsykiatriska polikliniken   11.-31.7.  
Ungdomspsykiatriska polikliniken   4.-24.7.  
Barnpsykiatriska avdelningen   4.-31.7.  
Ungdomspsykiatriska avdelningen   11.7.-7.8.  
Barnneurologi   4.-31.7.  
       
Reducerad verksamhet:      
Kirurgiska avdelningen T2   27.6.-7.8.  
Kirurgiska avdelningen T3   1.6.-10.7., 25.7.-14.8. 11.-24.7. lungpatienter på T3an
Inremedicin och lungsjukdomar, avdelning E4   20.6.-10.7., 25.7.-14.8.  
Ögondagkirurgi   27.6.-31.7.  
Ögonpolikliniken   27.6.-31.7.  
Öronpolikliniken   27.6.-14.8.  
Mun- och käksjukdomar   1.7.-31.7.  
Lungpolikliniken   18.7.-7.8.  
Inremedicinska polikliniken   27.6.-31.7.  
Kirurgiska polikliniken   27.6.-14.8.  
Onkologiska polikliniken   27.6.-31.7.  
Tikoteket och hjälpmedelsservice 27.6.-31.7.  
Socialarbetarna   27.6.-31.7.  
Röntgen   20.6.-21.8.  
Hjärtstation   20.6.-14.8. infarktjouren 24/7!
Barnpkl   27.6.-14.8.  
06.06.2016 VKSadmin