Enligt den enkätundersökning som genomförts i samarbete med Trafikskyddet upplever anställda på Vasa centralsjukhus och Vasa stad sin arbetsresa som tämligen trygg, men tidvis kan den egna tröttheten och andra bilisters våghalsighet äventyra säkerheten i trafiken. Nu vill Vasa centralsjukhus förbättra säkerheten för både cyklister och fotgängare på sjukhusområdet vid Sandviken.

Var tionde upplevde sin arbetsresa som tämligen otrygg. Rusningstrafik, våghalsiga förare, egen trötthet, dåliga vägar och dålig belysning framförallt vintertid var några av de orsaker som ansågs bidra till en otrygghet i trafiken.

De flesta värnar om sin säkerhet; 97 procent av de svarande anger att de alltid använder säkerhetsbälte och varannan använder reflex. Framförallt på sommaren löper arbetsresan som på räls, för då tar de flesta sig till och från jobbet med cykel:

- Under gynnsamma förhållanden skulle både stadens och centralsjukhusets anställda gärna ta sig till jobbet antingen med cykel eller till fots. Som hinder för detta nämndes i undersökningen bland annat för långa och farliga arbetsresor, behovet av att använda bil i jobbet, skiftarbete samt transport av barn, säger Heli Lintamo som fungerar som kontaktchef för Trafikskyddet i Vasa.

 

Säkrare förhållanden för den lätta trafiken

Vasa centralsjukhus och staden vill främja säkerheten i trafiken samt uppmuntra såväl sina anställda som stadens invånare till att ta sig till jobbet för egen maskin. 

- Under sommaren 2017 får korsningen i Skolhusgatan och Sandviksgatan trafikljus, vilket kommer att göra rusningstrafiken i korsningen tryggare för både den tunga och lätta trafiken. Vid Vasa centralsjukhus uppmuntrar man till cykling genom att öka på antalet cykeltak bland annat invid huvudingången, berättar Vasa centralsjukhus säkerhets- och arbetarskyddschef Timo Toivonen.

Enkäten om säkerhet under arbetsresor besvarades av nästan 1 110 anställda vid centralsjukhuset och på staden.

25.05.2016 VKSadmin