Sjukhussjälavården vid Vasa centralsjukhus firar 50 år och snart öppnas dörren till stilla rummet, en helt ny tjänst på sjukhuset. Biskop Björn Vikström är på plats den 16 maj för att inviga rummet. Stilla rummet erbjuder en plats för stillhet och avskildhet för såväl patienter, anhöriga och personal och meningen är att det ska vara öppet dygnet runt.

För personalen är stilla rummet en plats dit man kan dra sig tillbaka en stund och skruva ner på takten, och på samma sätt är det av betydelse för anhöriga och patienter att det finns en plats för att kunna vara i stillhet och avskildhet med sina egna tankar. Rummet inbjuder också till andakt. Stilla rummet ska ändå inte likställas med sjukhusets kapell, vilket används specifikt för att ta avsked av anhöriga som gått bort.

Sjukhuspräst och chef för sjukhussjälavården Rose-Maj Friman betonar att rummet är öppet för alla, oavsett tro.

– Betoningen är på stillhet och rummet är därför inte begränsat till en viss religiös grupp eller så, trots att vi sjukhuspräster är anställda av lutherska församlingen så är ju förstås sjukhuset för alla, det är självklart.

Initiativ till ett stilla rum på Vasa centralsjukhus togs redan åren 1999-2000. I samband med att Rose-Maj Friman tillträdde som sjukhuspräst 2010 och uttryckte visionen om ett stilla rum kom planeringen och förverkligandet igång på allvar. Det tidigare mötesrummet iordningställdes åren 2014-2015 varefter rummets konstverk och möblemang kommit på plats. Den naturnära inredningen kompletteras med naturfotografier av Esa Siltaloppi samt Ilona Ristas trärelief som har valts ut för att täcka fönstren.

– De som planerat rummet har lagt ner mycket av sin tid och sin själ i det, säger Friman. Stilla rummet är ett samarbete med församlingen, som tillsammans med Prosentti taiteelle-projektet bidragit med ekonomiskt understöd.

Efter invigningen fortsätter dagen med ett seminarium med temat Trygg vård i en otrygg värld. Föreläsningar hålls av bl.a. filosofie doktor Ikali Karvinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, och biskop Björn Vikström, Borgå stift. Det går att anmäla sig till seminariet per e-post: rose-maj.friman@vshp.fi.

Stilla rummet finns på Vasa centralsjukhus, våning F0.

09.05.2016 VCSadmin