Vasa centralsjukhus deltar i Euromelanoma-dagen onsdag den 11 maj genom att ordna ett informationstillfälle kl. 09.00-14.30 vid polikliniken för hudsjukdomar, S-byggnadens 3:e våning. Vårdpersonal finns på plats hela dagen för att ge information om hudcancer och råd om hur man gör för att kontrollera sina födelsemärken. Under dagen ordnas också avgiftsfria kontroller av födelsemärken, till vilka man kunnat boka tid elektroniskt på förhand. Kontrolltiderna är fullbokade.I Finland drabbas cirka 1 400 personer årligen av hudmelanom. Med tanke på behandlingen av melanom och andra hudcancerformer är det viktigt att de konstateras så tidigt som möjligt: ju tidigare de hittas, desto bättre kan de botas helt och hållet.  Målet med den europeiska Euromelanoma-kampanjen är att förbättra medvetenheten om hudcancer samt de preventiva åtgärder som man kan vidta, och vikten av att hudcancern identifieras i ett tidigt skede.

 

11.05.2016 VCSadmin