På torsdagen den 17 mars kan man på Citymarket i Vasa centrum få råd om hur den egna läkemedelsbehandlingen kan göras tryggare. Hemmaboende äldre personer som fyllt 75 år använder i genomsnitt sju läkemedel, och de äldre personer som använder många olika mediciner använder i genomsnitt tre läkemedel per sjukdom.

Med en aktuell läkemedelslista kan man själv säkerställa att vården ges under säkra omständigheter men också försnabba identifieringen och vården av sjukdomar. Läkemedelsdagen är en nationell temadag riktad till både läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal. Avsikten är att göra människor medvetna om hur viktigt det är att de känner till sin egen medicinering, och få dem som använder mediciner att ha med sig en aktuell läkmedelslista, dvs. ett läkemedelskort.

Ordning på läkemedelslistan

Det att man känner till sin egen medicinering betyder att man också informerar den behandlande vårdpersonalen om alla de naturprodukter och näringstillskott samt receptfria läkemedel som man använder. Det här gäller även för läkemedel som man intar mera sällan. Det är viktigt att läkemedelslistan innehåller de allra senaste förändringarna som gjorts i medicineringen, dvs. om något läkemedel har bytts ut mot något annat eller om dosen på ett läkemedel har ändrats.

På temadagen vill man öka människorna medvetenhet om medicinering och uppmuntra dem att berätta om de problem som de haft vid användning av läkemedel. Om man misstänker att ett läkmedel ger en biverkningar ska man, ta kontakt med yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

Vasa centralsjukhus läkemedelsdag:

  • I Vasa centrum i Citymarkets entréhall
  • 17.3. kl. 9.00–15.00

På läkemedelsdagen kan du få läkemedelskort och hjälp med att fylla i ditt läkemedelskort samt få råd om läkemedelsbehandling av farmaceuter.

07.08.2017 Redaktion_toimitus