Frågan om centraliseringen av den kirurgiska kompetensen till sjukhus med s.k. omfattande jour kräver noggrannare utredning. Arbetsfördelningen inom cancerkirurgin och förutsättningarna för en centralisering av denna verksamhet ska utredas av en grupp på tre personer, varav en är Vasa centralsjukhus överläkare för den kirurgiska kliniken, professor Mikael Victorzon.

I september 2016 utgav social- och hälsovårdsministeriet en rapport med titeln Kirurgia Suomessa 2020, där man föreslog att bland annat den kirurgiska operationsvården av cancer helt ska koncentreras till sjukhus med s.k. omfattande jour. Rapporten väckte en stor oro för vad som ska bli kvar på de sjukhus som inte har en omfattande jour. Nu vill social- och hälsovårdsministeriet ännu göra en tilläggsutredning i frågan.

– Nu har man kanske förstått att man inte kan gå så långt och vill därför göra en noggrannare utredning, säger Victorzon. 

– Förlossningsverksamhet kräver vissa specialiteter. Så länge som vi sköter förlossningar på sjukhuset måste verksamhetsomfattningen motsvara de krav som ställs på denna verksamhet. Därför kan verksamheten inte begränsas i en så stor omfattning som man i början hade tänkt.

Kartläggning av den nuvarande arbetsfördelningen och volymerna på enheterna

Utredningen som görs på uppdrag av SHM omfattar en kartläggning av de avtal som ingåtts om arbetsfördelningen och de anvisningar som uppgjorts gällande cancerkirurgin inom de nuvarande fem specialupptagningsområdena. En motsvarande utredning ska också göras inom övriga specialiteter där verksamheten enligt planerna ska centraliseras. Ansvaret för slutrapporten om utredningen av cancerkirurgin innehas av HUCS chefsöverläkare, professor Reijo Haapiainen, Vasa centralsjukhus överläkare Michael Victorzon och urolog Niilo Hendolin på centralsjukhuset i St. Michel. Utredningen ska vara slutförd innan utgången av innevarande år.

24.11.2016 VKSadmin